בשדות, בשבילים, גבעות,

הרים; ראיתי דמעות.

הרבה דמעות-

הנספגות והמתבוססות בתוך

זוהמת הדורכים עליהם.

באויר, בעננים;

היורדות והנמהלות-

בגשם היורד.

ואיך שהן ממשיכות לכאוב-

ולהזיל דמעות בעצמן.

לו יכולתי;

הייתי תוחם את הארץ הזאת,

בקרני מוות בלתי נראים.

אז כמחיכות היו הן הדמעות

של הנופלים.

                                                             2.11.96