כי בלי לב אדם אוהב

על כל מחוסרי הבית לבי אינו מצר,

הן לא אני הוא, זה מישהו אחר.

מה אכפת שיש ילדה, ללא מזון ולו פרוסה,

הן לא שלי הבת.

לא מזיזים כל הנוברים בפחי אשפה,

בחפשם אחר הפת.

אז מה אם ילד בביתו, כי לא שולם עבור טיול,

וילדה המקנאת באוכל של חתול?

מה חשוב שבנינו גרין קרד מחפשים,

כי כל זה ואלה לי לא מפריעים.

מה חשוב שממשלות כולן,

מדי ערב גזרות יטילו, רק לטובתם?

אך אם המדינה לא הייתה שלי:

הייתה נמנעת הדמעה אשר זלגה אצלי.

אוי לי, אוי לנו, לכולנו!

וגם לשירי


                                             17.12.05