נִזְדַמַנְתִּי לַה לַרוּח

בִּשְׁקִיקָתַּה לאַרָעִיוּת

נוֹשֶׁפֶת מֶרִי בּרֵעֵי-בּרִיאַה

מַפְצִירָה הִתְקוֹממוּת

כּנֶגֶד מִשְׁכּנֵי שָׁרִיר.

נִשׁתָכְנֵעוּ גַלים למשׁיכַתָה

גַבְהוּ יְרַקְרַקוּת תוֹך אִיוּם

הִתְנַפּצוּת קֶצֶף אֵלֵי בָּתִּים

ואֵין שׁוֹבֵר.

פָּרְעָה תָלתַלָיי בִּמְשׁוּבַת נְשִׁיבַתַּה

שִׁיכְרוּת סעַרַה

מהַדְהֵדֵת, מייַלֵלֵת.

ונִפְלֶאתִּי לרוֹגַע תחוּשַׁת תּוֹהוּ

נִתְּמַכַּרְתִּי להִיפּוּך אַמִיתּוֹת

בזרוֹעוֹת פּרוּשׂוֹת קְרַאַתִּיָהּ לְקָחְתָּנִי שׁוּלִיַה

בִּדמַעוֹת בִּיקַשְׁתִּיָהּ ללַמְדֵנִי עוּף

כִמעַט ונִתְרַצְתָה-

 

לַפָתֵּתִּי עַמוּד ליָיצְבֵנִי.

 

אֵין פַּשְׁטוּת בַכֵאוּס.