לילה -

בחשכת ערפילים עוטפת

בפירוד ובשנת תעתוע

אחלום מתוך המיצר

 

אכסוף לגאולת עם וארץ

אאמין שיבוא בכל יום

בשקיקה אערוג ואבכה לו

 

עד עלות השחר

 

ויום -

בוקר מפציע לקבוץ נידחים

לזרוע לקצור, לקיים העולם -

חיי השעה דוחקים

 

מסנוור ומסמא הוא השמש

ותעתוע הליל נשכח

בצערך להפוך לאיש יום

 

זנחת לשווא חלומך

 

ואז נתכסו השמים עבים

וחשכת ערפילים תיפול על תבל

לא חושך של ליל הוא זה

לא חושך -

תזכורת - היום עוד גדול

 

"המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר"