יתומים מאב ומאלול שמתו

ועם הסתלקותם נעלמה גם ,  ההגנה האחרונה

ואת פשעינו מזכירים לנו בעוונותינו, חטאינו

שניטלה הרשות מעימנו, נלקחה בחוזקה ביד מצפונינו

והוא-לא שוחד יסלפו ולא ממון יעוורו

יגזור שוב כמו תמיד בחומרה

מאסר עולם בתוכך.