בס"ד

    קרן אור בחשכת הליל מבשרת שמש ובהירות של יום. ערפל ספקות נמוג, מתפוגג כמו לא היה מעולם. שמיי שקדרו שנתקשרו חשרה שוב נפתחו ואראה ואראה! כי איך לחיות בלא מאור-עיניי? ובדמדומים של טרם שחר כשאור מהסס ויום בפתח נגהה עלי זריחת הבנה נגה עלי אור החושך חושך! בהיעדר האור הכל אפל, הכל אפור. ווידוי קטן עמוק מלב עמוק אל לב, לב שמיים: בלעדייך...