ושוב אנחנו ניצבים פה ללא תפקיד אינני בטוח מי נכלל מלבדי אבל מן הסתם איני היחיד זהו פרס הניחומים לי כבר עברנו קמעת דרך לצידה קברנו אחדים אבל אני לא נזכר בשמות איכשהו הדרך התעקלה וכל שעולים בזכרוני הם האורות המרצדים דומני שהם היו רמזורים כמעט בטוח