כל חפצנו ביום-יום הוא רק לעבור אותו, את אותו היום-יום שאנו כל כך סולדים ממנו היום ומחכים לבואו של אותו היום-יום אבל לא של היום-אלא זה של מחר. מצחיק קצת, לחפש יום-יום את היומיומות הנעימה שאנו בטוחים שתבוא כשרק נגדל, וכשרק גדלים להמשיך ולחפש אותה עד שנגמרים הימים. מתי יבוא היום, אותו יום בהא גדולה ועצומה שנוכל להגיד זהו היום שעליו לחמנו, עליו חלמו אבותינו אלפיים שנות? האם נזכה לראותו בעיניינו הטרוטות?