חיוך,

עולה על פניי, מתמתח,

תופס לו מקום על פניי ואינו נעלם.

חיוך,

מתנדנד לו תחת אפי, וטיפה מדגדג.

צחוק,

מעביר זרם בכל גופי, מחשמל.

מתפשט על הכל, ואינו מרפה.

בפעם הראשונה בחיי,

אני מחייכת חיוך של אמת.