מחר, השמש – תעל! זהב – קרניה, כפז יקרין על – פני – הארץ. עם בקיעתה, בשורת – השלום אלינו תבוא ויום חדש, ינץ כחמה הזורחת!