בס"ד


והתחושה השורה בהמון
שאין מנהיג

והקריאה מכמירת הלב
של הדרך המצפה
לרגליים צועדות

ותחינת הרגליים המבקשות להוליך
בדרך בה הלב
רוצה לילך

והמיית הגלים לחופה הדרומי של ישראל
מעבר להרי
הכיסופים, החושך

וסתם נבואה-של-לב
כואב,
אוהב,
נשבר.