והנה אני מאבד את הבכורה

לחזיונות שווא

להגיון יפה תואר,

משוטט בערי מִסְקֶנות

מבלבל את יצועי המידע

המוצא לרבים

בדואר.

 

וטרם אפנה לענין

אֲחַר שילוחי הרסן

אקבץ רסיסי אור נידחים,

ואעבר חלוץ

לפני שברי שם בן חלוף

לחלוק

נחלת שני אחים.