יום הולדת

 

מהיום בו נולדתי השתנה העולם,

נדמה ששונה קצת צבעו של הים

והושחרה מעט המראה

המשקפת את נפש האדם,

שרירים נחשפו על ידי מדינות,

קרינה קנאית של הסהר

האדימה את העולם,

הצדק הוגדר מחדש,

בהתאם לצורך הכוח,

ביום בו נולדתי

בכדור אשר אהבתי

חדלה פעילות המוח,

ערפל הקרב מתעבה

הופך לעתיד סמיך...

עננים מכסים את המקומות הקדושים

מסתירים את הדרך לרקיע התשיעי

והנעלם המפחיד מקפיץ את הלב

סימן שאלה מופיע על יום הולדתי

אני נולדתי ב 11 לתשיעי...

ד. בר