זעם השמיים מתגלגל מעל ראשינו

רועמים, שוצפים, מליוני הרי געש

להבות נמתחות לרוחב שמי לילה

משסעות אותם קרעים קרעים

רוטטים וכבדים

נעים העננים לעברינו

כמו כל כך הרבה עשן שריפה

ואפר

ותנועת ריבוא גלגלים

מה נותר כבר, מה נותר לעשות

לנו כאן,

זרויים כשאנחנו

שרועים

על אדמת העמק

 

לא הרי געש לנו,

לא סערות להשיב בהן

לא גבורה והדר

 

רק מבט שלוח אל על

רק תפילה