כשנותרתי לבדי

כמדבר יבש

פניתי אל

הים. תמהתי איך אתה כל כך מתרחשש

ואצלי אפילו טיפה אַין

בעין

 

לידי זוג מתלחשש

הוא מצביע בהשתאות אל

האופק. היא מתקרבת הוא נושק הלחי

שלי נרטבת

מהלחות.

של דמעתי

המשתוקקת אל

נשיקה רטובה

מגליך...

 

שעות בין הערביים.

נשיקה צבעונית

של שמים למים

מרטיבה את נפשי

הרוחשת אל