כמעט שנואשתי לזהות בחושך

האם הכריש שטורף בנימוס

אם במים ואם במיינד

הוא אריה או אכן

זוהמת הנחש

ומהיכן ציפורי הנוי היפות

היושבות על ההיפופוטם המנומנם השבע

האם יעופו עוד מעט

ומצלמות האבטחה הבוזזות

  כל אינטימיות אולי אלו עיניך      

או שמא הן התקן פנימי      

     משכבר הימים      

והיכן לעזאזל הברזייה שהבטיחו

והאם זה קולך ששמעתי בגן

     או שמא זו צווחתי            

על עלי התאנה שנפלו           

ואירא