"יש להתבונן בליווי הולם"

כך נכתב בכוכבים

הלמות ליבי כאשר ציפיתי

לא הלמו

אלם שבחרת לך

 

מחלת ירח הינה חשוכת מרפא

גורלי:לבהות באי-שם, לחלום גבוה ולבעוט בקיים

 

החדר עמוס בדברים שלא הבנת

פתחתי חלון, שילחתי מילים שנאמרו

לאוזניו ישירות. בתוספת התנצלות.

 

 

טונַציית הלֵבַד נפלאה הלילה

לו רק ניתן היה למסור זכרונות לצד שלישי

שיימנע מאיתנו מלפגום בהם.

 

לפעמים צריך להתרועע עם אשלייה

כדי לזהותה