חשבתי עליו....

איך יכל לעשות זאת.

האמנתי בו

סמכתי עליו

אהבתי אותו

רציתי בו

כמו שלא רציתי אף אחד

והוא:

הוא אהב אחרת

חשק באחרת

האמין באחרת

סמך על אחרת

ובוגד בי עם אחרת.