ובוקר יום ראשון

והצבעים בעץ הירוק שלי

דוהים דוהים

ופני לבנות

כפני הלבנה מליל אמש,

ונמשי

דוהים גוועים

ורק שמלתי

צבועה בצבע געגוע קודר

ואין מי שיאמר יותר

כמה יפה את

בבוקר יום ראשון