במחול פנימי שוקק ועצוב

רוצה להרגיש אותך כבר

לדעת את אהבתך

דרך החיבור הזה

שכמו אסור

 

ואתה חזק מולי

כל כך שומר עלי, מעצמי

ולא מפסיק להסתכל בי

במבט נבוך ועמוק

של אוהב