ובראותי עד כמה

שידלו עצמם

לכבות הגחלת

אני נושפת

ביתר חוזקה

את נשמת אפי היהודית

וגורמת לגחלת

לבעור לדור

ועוד דור