כתבנו בהרים זוהרים ממנורות

אותיות של אהבה ורוך

שהתחברו עדינות כנקודות

לעיר מוארת

לרחובות אהבה רצופה

ועמדנו על הקצה ממש

כדי להצליח לראות

ובלי שעצים שחורים מלילה

יצליחו להסתיר

ופתאום

הפסקת חשמל

כבו באחת כל האורות

ורק המקרר

התחיל אז לעבוד