מצפון רוחות ינשבו

מדרום כנפי נפרשו

ממזרח השמש יורדת

ממערב נפלו פני לעט ערב

 

האם יזכרוני עוד החיים?

 

בשחרית כנפי השחורות כספות נפרסו

נשארה תגותם מבין הכאב

לקראת ערבית עט איני יוכל יותר

ופרשתי לחלום

נשאר כובד הנוצה, מהסיבות אשר לה זכיתי

 

או אתם אשר יודעים הכל

ישנם פילוספים

ישנים מדענים

ישנם אקטולים

 

ומי יגיד לי איך עם כנפיים עפים?