כמו רעל שחייבים לשתות.

מות גיבורים לבכות. יוצאים למות.

יוצאים למלחמה, יוצאים חמושים.

חמושים להפיל ולרצוח, חיים.

ולוחמים, בכבוד. מי בפחד, מי בפשטות.

שגורל אומה, וגורל: מי יחיה, מי ימות.

על כתיפינו. עת שרפנו בניין. עת ירינו.

וקולות זעקה ובכי ודם מסביב, שמענו, ראינו.

ולחמנו. עת הפלנו חייל משלנו, וראינו בזה מולנו.

אמא שאיבדה את יחידה, הכל למען מדינה.מדינתנו.

וחזרנו. מי חזר, מי נפל, חזרנו מתים.

ועייננו ריקות. בידיינו האלו, רצחנו. חיים.

וחזרנו מתים. והערב שקעה. וקולות זעקה מסביבנו.

וגופות ישנות על שטיחנו. ואוכל רקוב מוגש לשולחננו.

ומוות זרוע. על חלק מדינה שכבשנו.

כמו רעל שחייבים לשתות.

אנחנו יוצאים למחלמה. לוחמים. וחוזרים. לגלות...

לגלות את הרעל.

רעל כמו אהבה. שחייבים לשתות.