אני מביטה במסך ערפל.

משהו כואב. משהו חי.

מביטה בעיניים שלך.

מביטה במסך ערפל.

 

אתה מביט בחיוך שעל שפתיי.

אתה שותק.מה אתה רואה?

שקרים טובים יגרמו לעיניים לחייך.

ואתה מביט בחיוך שעל שפתיי.

 

אני חושבת שגשם עומד לרדת.

העיניים שלי רטובות עכשיו.

אתה מביט בחיוך שעל פני,מה אתה רואה?

אני מביטה במסך ערפל.

אני חושבת שגשם עומד לרדת.