יש בי משהו מפגר את אומרת

מבין אחרי כולם התנהגויות חברתיות

זה מאוד מבייש ומעצבן את מסננת

תוהה בליבך מה חשבו החברות