על אם הדרך

שם אחכה

קרה ושלוה

סבלנית

והפעם

יותר מפעמיים שבע

הפעם פעמיים

אלף

לא אשים לכם

בני

סימני דרך

מצאו אותה לבדכם

אני את סימני

נתתי

פעם אחת