ואותם שהיו סופרין כל אותיות שבתורה בקשו לעצור ב'וחטאה'. ואנו, עזי פנים כבנים ולא כעבדים דחקנו עצמנו אל תוך זעמו ונקה לא ינקה, וקטפנו לנו משם ונקה