תסבירו לי שוב

כי איני מבינה

איך פרח קמל

עוד לפני שפרח

איך נפש נבצעת

לשניים

כשהאור בעיניים

עדין קיים

איני מבינה כל כך הרבה

ועכשיו אנחנו

קוצרים בדמעה

את שזרענו   ברינה

על אף שעונת הקציר

טרם הגיעה אל אדמתינו

הפוריה והדשנה