על קצות האצבעות

בקצה הלשון זה בורח

זיכרון רחוק בראש קודח

טפיפות דקות דקות

מרגיש כמו אורח.

 

על הקו הישר

לא לחרוג בפסיק

כמשקולת כבדה זה מעיק

נאטם,נגמר,נסגר

 

על הקו המפריד

נער,שנים ואיש

נותר העצב הרגיש

גחלת משמרת שריד

דלת נפתחת חיש.

 

על הקו ביער

רואה פרפר פורח

צבע חמה זורח

הכל פתוח, עודנו נער.

חיוך גדול שולח

חדוות נשמה ממנו לוקח.

 

על קצות האצבעות

על הקו הישר

על הקו המפריד

על הקו ביער,

שר האיש

שר בו הנער