לך שמיים, לך ארץ

עת פרידה, עת זיכרון

לאדם מורם מעם

המרים קרן ישראל

בשמי מרום.

 

לך ארץ, אהוב העם

נבחר ונשיא בישראל

שצעד בין שדרות העם

שסעד פצועי הקרב

בין גשם לעת שרב.

בין נוחם משפחות באבלן

בין תכלת לים

 

לך שמיים במנוחה אחרונה.

הנה זו סוף דרכך

ארץ ושמיים מחכים לך

בין מטס הצדעה ברקיע

בין אדם שלמרום הבקיע

ובין דמעה של אם

הממאנת להתנחם

על אובדן עזר ומנחם.