הלך האיש הרואה ושומע,

שומע את שרואה,

רואה את ששומע,

מבין את שניהם יחדיו,

וכל אחד לחוד.

הלך האיש המפנים,

המופנם, המחצין המופנמות

שהפנים, כשהלך וראה והקשיב.

הלך האיש המעביר להולך איתו

את רחשי נשמתו,

שקלטה בסביבתה דרך השמיעה והראיה.

הלך האיש המריח, הטועם..

הפרח, השיח,  האבן, הדממה.

הלך האיש...  המרגיש.