מאז אתמול, שהשמש שקעה

ועד מחר, כשתעלה שוב

תחלוף  הסערה

למה חזרתי הביתה מלא בדם

אדום כמו הגיטרה שלי.