כמו שביקשת הייתי לעבד,

שעבד בלי תשלום בשבילך.

לקיים דבריך להפיץ את יופיך,

לעשות הכול למענך.

 

וכשנמאס לך הפכתי לאביר,

שנועד להגן על נסיכות מפונקות.

שמוסרות גופם אל הדרקון,

שמישהו יצילן,שמישהו יצילן

הן מחכות.

 

הייתי כל פעם אדם אחר,

עם דמויות שונות

האני נאבד.

בתוך אחת התחפושות,

בתוך חלום בלהות.

 

ופתאום שהבנתי

שזה בכלל לא אני,

והרצון להיות אהוב

חרוט עמוק בתוך ראשי.

עזבתי אותך כי מישהו לי לחש,

לחופש נולד,לחופש נולדתי.

 

הייתי כל פעם אדם אחר,

עם דמויות שונות

האני נאבד.