מחלוקת בציון

DISCORD IN ZION

על הספר

ספר זה, מאת נתין ספרדי יהודי מישראל, מפרט את סיפורו העצוב של הקונפליקט הפנימי במדינה זו בין שני ענפיה הגדולים של היהדות: הספרדים, בעיקר מתחומי האסלאם, והאשכנזים, יהודים שמוצאם ממזרח אירופה ומי שהינם מתומכיה המרכזיים של הציונות

מר גלעדי מפרט את ההרמוניה שאיפיינה בדרך כלל את הקהילה הספרדית תחת חסותו של האסלאם לאורך דורות וסוקר את התרומות הגדולות של מחשבת היהדות מימי הביניים והידענות   מאותה תקופה. הוא מציע שהפתרון למבוי הסתום הנוכחי הוא שעל היהודים הספרדים לתבוע מחדש את הברית הקדומה שהייתה להם עם שכניהם המוסלמים, שאת ההיסטוריה ומולדתם הם חולקים ביחד, במטרה לכונן שלום צודק במזרח התיכון

הטיעון מתקדם ומראה, כיצד, בתוככי ישראל המודרנית, האליטה הציונית השלטת חיפשה וקיימה את השליטה במדינה לרעתם של יהודי ערב הנתינים וכיצד הוזנחו שאיפותיהם של העולים החדשים הספרדיים. המחבר מפרט כיצד הם מהווים את החלק העיקרי של האוכלוסייה, כיצד נשללו מהם ייצוג הולם במוסדות המדינה והזדמנויות שוות בחינוך, דיור, תעסוקה, וכיצד הם דוכאו מבחינה תרבותית. תכופות משלהב יצרים, זהו לימוד שנעשו בו מחקר ופרשנות זהירים מאוד, אשר מציג לקהל המערבי שבדרך כלל  מזלזל, את הסתירות במעמד ובגזע בתוככי ישראל המודרנית. עבודה זו תדרוש את תשומת ליבם של יהודים וערבים וכל המעוניינים בחברה, בהיסטוריה ובעתידה של ארץ הקודש