על פני הרי צפת רוחה של קורדובה בגוון התכלת העמוק בחיי דמע וצחוק מבין סמטאות קסומות ירחף ניגון מיסטי מבית שער יגיע בוקע חלוני רקיע ובשער בגאון ניצב אדם עול ימים במבטו זיק שלוח זהו איש הרוח גלימתו פשתן לבן ידיו מחוות מעלה ליבו בל ישתיק את הסיפור העתיק והסיפור יספר על ספר הרי קורדובה שמתוך סופה עולים בם אגס ותפוח יפרחו ואבירים לוחמים יגחו ובין חומות העיר הקסומה בסמטת היהודים תעל חרש תמרת אש: אש סוד גליו אש הגירוש והצו