כל טירון מתחיל מקבל נשק ארוך, וחולם על היום בו הנ"ל יתחלף לנשק קצר.

מסתבר שבצבא קדשנו מקפידים על תואר הנשק.

 

"ארוך וקצרו - כשר" (ראש השנה דף כ"ז ע"ב)

"ארוך וקצר" (רש"י בבא בתרא דף י"ז ע"א, ד"ה שיח)