לאט, לאט, בעודי פוסעת בין שבילי העיר

ורוח קלה מלטפת אותי, מחבקת אותי

התחלתי להבין דבר מובן מאליו

איזו קדושה אדירה עופפת את העיר המדהימה הזו

אילו אנשים מדהימים מקדשים את העיר הקדושה הזו

כמה תקוות יש בעיר התקווה הזו

ואיזה עוצמה אדירה יש בשמה של העיר הזו

 

ירושלים