אני לא מרגיש כל כך טוב

או אולי סתם לא מרגיש

אני חולה מאוד ומכין את הכל

וסבא הסכים לאמר קדיש.

ענייני ירושה, סידורי קבורה

חלקה יפה מבטון

תודות אחרונות, חיוכים ופרידות

עוד מעט יום אחרון.