בת שטן, העלמי

קראו הכמרים

בעודם שורפים מכשפה

 

מוזרית, הכלמי

זעקו הבורים

כשניסו לעצור מגיפה

 

שדונית, התחלפי

לעגו איכרים

עת הטביעו ילדונת יפה

 

אין תינוק חלופי,

אנשים נקברים

וגלימת השטן בתנופה