האילנות, לבוש – לבשו ירוק; בא הסתיו – הכל עלה עלווה, כשלהבת! ירד – ירה, הגשם הראשון, על נטפיו. הכל עולה – ירוק: גם שדות; גם מרחבי – השממה, על מחשופיה; הכל מתמלא, ריחות של סתיו וגשמי – הנדבות. האילנות, לובשים – ירוק ועלוותם, כירוקת – השלהבת, הנדלקת, בגשמי – הברכה; הכל הוריק ונהפך ירוק, כרעננת, תחת מנגינת – הגשמים, העליזה!