יום יום, שעה שעה,

אני תוהה ובוהה.

האם היום עשיתי דבר טוב?

האם היום הכאבתי למישהו?

והיום היום,והשעה השעה,

אני חושבת ונדהמת.

היום עשיתי את מה שהייתי צריכה לעשות.

לכתוב את השיר הזה...

השיר שאין לו סוף.