לימדונו חכמים במסכת ברכות "ר´ יוסי אומר אם עבד כשר הוא אומרים עליו הוי איש טוב ונאמן ונהנה מיגיעו" אם כך לגבי עבד ק"ו לגבי אישה, שהרי הורגלו הנשים במלאכות אלו משכבר הימים. מעשה מופלא אודות שפחה אחת, ענייה ומרופטת, עובר מדור לדור ואפילו זכה למקום משלו בספרי הימים של עמנו. אבל למה אלאה אותכם בהקדמות והלא הטפל-טפל והעיקר-עיקר.

מעיישה שהיה בשפחה כשרה ששירתה נאמנה את בעליה בעיר אמסטרדם(או כשמה אז ניו-אמסטרדם), צעירה לימים הייתה, אך אותות העבודה הקשה נתנו בה את אותותיה, קמטים החלו לבצבץ מתחת לעיניה, ושערה להלבין. יום אחד ציותה עליה אשת הבית, ללכת לקנות עוף עסיסי וריחני, במיוחד לשבת, דעו לכם, בימים דאז, יוקרו של העוף נסק לגבהים שעין לא ראתה ואוזן לא שמעה. נתנה לה סכום הגון והלכה וקנתה, חזרה שמחה וטובת לב לביתה, כי מילאה רצון שולחה, הסיקה אש מתחת לכירה, בינתיים כרכר העוף בעוז "קו קו ריקו" נשמע הקריאה בעוד העוף ממתין לשחיטה, כי לא כאז כעכשיו

בימים דאז העוף היה נקנה חי ובועט, שורט היה ללא אבחנה, ולכן הושם בחדר צדדי, עד אשר תהיה מוכנה מאכלת השחיטה... ויהי,כי באה השפחה לבתר את העוף לנתחיו, ותחרד ותזעק זעקה גדולה ומרה, לעוף אין לב-הווי אומר הוא פסול לשחיטה אך כיצד הרי אם לא היה לו לב כיצד חי עד עכשיו, זה לא ייתכן, הרי מרגע משנקנה עד עתה איש בו לא נגע, וחתול, לא נראה בסביבה, צרה נוספת באה -חרב הפיטורים תונח על ראשה ואמרו רבותינו "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים", אך כיצד תצא מן המצב? ותרוץ לגבירתה ותפול ארצה אפיים ותאחז בשולי שמלתה, ותבך, ותספר לה את השתלשלות המעשה. ותשא קולה הגבירה ותצעק צעקה גדולה עד מאוד, ותקרא לבעלה, ויגער בשפחה ויך אותה על קודקודה (איפה הייתה האגודה לזכויות העובדים?) ויחשבו כי בוודאי דבר שקר היא פוצה, הרי לא יתכן שהיה חי התרנגול האומלל בלי לב, כנראה התרשלה היא בעבודתה ובא חתול מורעב הדר לו באחד מהצפרדעים הירוקות, ויטרוף את לב האומלל. וילכו לשאול את רב העיר הנודע לתהילה ויחפש בספרים העתיקים האם יוכל להתקיים חסר לב, וינבור פה וינבור שם, אך מקרה דומה לא אירע. ותגעש הולנד כולה ותעל שוועתם. וישמע על המקרה רבה הראשי של הולנד "החכם צבי" ויפרוץ פולמוס עד כי כבד מאוד, ויחלו חרמות ונידויים. ויאולץ בעל כרחו רב העיר להתפטר. ויחל "החכם צבי" את פסקו ויאמר: העוף הינו כשר, ואין עוד על מה לדבר. ויעורר הדבר הדים רבים בכל המדינות, ויכתב בספר שולחן ערוך על השפחה המסכנה והגבירה העריצה, ומה שלא זכתה שפחה על הים (להכתב בשו"ע) זכתה שפחה בהולנד

 

 

אגב...היא פוטרה, זה לא עזר לה.:)