ארובות השמים נפתחו

,ועשן צהוב זוחל החוצה

וכאן מלמטה

כגוש של קיא

שפלטה האדמה החולה

.לא

אין זה אלא ענן של ירושלים

,של זהב

והשמש שופכת את אורה עליו