לוֹא אָנִי
אֵינִי הָאִיש
הֲבּוֹכֶה עֲלַיִךְ
וְלוֹא אַת
אַינַךְ הַדִמְעָה
הַמְבָצְבֶּצֶת בַּין שְפָתַיי
אֵינְנוּ שְנַיִים
מְנַחֵם וְאָנוֹכִי
יוֹשְבִים עַל הָאָרֶץ הערומה
אֵין לָךְ מְנַחֵם
וֲאֲנוֹכִי נֶעֶלַמְתִי
שוֹתֶקֶת אֶל פְּנֵי הַהֶרֶג
לוֹא כִּלְאִי
הוּא הֵקוֹרֶא
אֵיך הַיָפָה מִכֹּל
כּוֹלֵאת אֶת הָרוֹצֶח
בִּגְלָלָה.
לוֹא אָנִי
אַינַנִי בוֹכֶה.