הכל יגרום ללא-מוות

יתן ממנו גם לי

הטוב נשלח עם כתובת

ממולי

 

עליון נתן כל-טוב

הביא לי איכותי

כך כתוב במקור

אותי

 

כל זאת הוא משחק מילים

קטן פשטן וגאוני

שותפיי,שלושתם הם היוצרים

אני