שום בסטיליליה לא תעמוד לְנִגְפֵנוּ!
על כל מגדל שן של העשירים,
עם נסי זעם נעפיל!
קדימה נסתער,
רכובים על סוסינו.
עם דגל המהפכה הפרולטרית,
את עושקינו נפיל.

תקוות הדורות - הַגְשֵם תתגשם ביד תנופתנו!
שחר חדש,
מעל בירות התבל יאיר.

על כל בסטיליה שבעולם,
נִגְאֵה ונַחֳרִיבֵינו.
על כל סכנה ומגור,
תעוזתינו נגביר!