בזמן האחרון אין לי כח לקום.

ולא כי כָּבדה עליי השעה

אלא גפיי, הנוטלות את כובדו של הליל

מסרבות לצאת מהשמיכות.

 

עוד נשימה

עוד דקה

ואם אמשיך "להיות"?

 

אפילו שיש אור בחוץ המתעקש

לחדור לשקי עפעפיי

אני חוזר לבטן אימי

ושוקע שוקע

לעומקו של הבוקר הנהדר הזה.