כה קר לי איני מסוגלת לשמוע דבר

כה כואבות עצמותיי איני מסוגלת לומר דבר

הבטחת כי הקור יקפיא את הכאב

כי השקט ימלא את הדפים

הן הבטחת!ומדוע הכל מתהפך?

כה רבים העננים המסתירים את השמש

כה נורא לילה זה מליל אמש

הבטחת כי הגשם ישטוף את הכאב

כי מחר יהיה טוב לעולם

הן הבטחת,ומדוע שבת בך,והולכת!

התוכלי להרגיש את זעקתי אליך

את דמעותיי בלילות ידי אשר עלייך

את שורותיי החורטות אל לוח ליבך

ואת עיניי שוב שבות לראותך

אילו היה כל זה משנה שכן

קידשת את חייך לדמעותיי

דמעותיי קודשו לחייך!

ודמעותייך גם הן קודשו לחיי,

הכיצד?!

כה קר לי אני מסוגלת לשמוע דבר

כה כואבות עצמותיי, איני מסוגלת לומר דבר

חדלי מדבר אליי

כה רבים העננים המסתירים את השמש

כה רע לילה זה מליל אמש

חדלי

ולא תוכלי להרגיש את זעקתי אלייך

את דמעותיי בלילות וידי אשר עלייך

את שורותיי החורטות על לוח ליבך

ואת עיניי השבות לראותך

הניחי לי לבכות אני אניח לך

אילו כל זה היה משנה

אם קודשו דמעותיינו אחת לחיי האחרת

הבה נלכה עכשיו

הכיצד?!