עוצרת לרגע את החיים

לופתת עצמי בחוזקה

מרחפת במקומות בם רציתי לגוע

אוהבת את הדברים בם ארצה ליטוע

וכולי מוקפת באור התגלות

והוצאתי חולשות

וסילקתי חטאים

והשארתי מקום אך-

לטהרה.

והקדושה שוב שרתה בחדר באור חם.

אור חם של אהבה גנוזה

אהבת יין עתיקה ומשובחת...

 

אלוקים!

נצור הרגע הזה בשבילי- לעולם

תן להשאר בו ולאהוב אותו

להיאחז ולא להרפות

להחזיק ולא למעוד

הראה לי כיוון ש אמת

אמת אלוקית, מוסרית, אנושית!

 

ואת הסודות הגנוזים

הדברים הנשכחים

תן בי הכח והעוז לקלף אותם ולגלות

ולהכיר ולטעום

 

ואלוקים,

למד אותי איך תמיד ובכל צורה

בפשטות

בענוה

 

                 -לאהוב-